• Nėra prekių krepšelyje.

Duomenų apsaugos taisyklės

Mieli klientai,

Atsižvelgdami į griežtėjančias duomenų apsaugos taisykles, kurios taps privalomos visoms asmens duomenis tvarkančioms įmonėms jau nuo šių metų gegužės 25 d., kuomet įsigalios Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), norime Jus patikinti, kad Jūsų mums patikėti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis aukščiausių standartų.

Siekdami užtikrinti, kad naujuoju reglamentu įvedami reikalavimai būtų tinkamai įgyvendinti, informuojame, kad Jūsų pateiktų duomenų tvarkymas nuo šiol bus vykdomas naujos duomenų tvarkymo sutarties pagrindu – su šia duomenų tvarkymo sutartimi galite susipažinti paspaudę ŠIĄ NUORODĄ https://docs.google.com/document/d/1AtQmDh4aNFho4lqSmWs5QTzcF6bPgnNivSIxb6HFgUw/edit

Ši sutartis bus laikoma sudaryta ir pasirašyta elektroniniu būdu Jums pažymėjus žemiau esantį sutikimo su sutarties sąlygomis laukelį bei galios visų UAB KRETAGRA jau suteiktų ir ateityje teiksimų paslaugų atžvilgiu.

Šia duomenų tvarkymo sutartimi UAB KRETAGRA užtikrina Jus, kad:

Jūsų vardu tvarkant mums pateiktus asmens duomenis, bus laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų;
Visi su asmens duomenų tvarkymu susiję asmenys garantuos visišką konfidencialumą;
Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik tol, kol galios duomenų tvarkymo sutartis, o jai pasibaigus ar ją nutraukus – Jūsų pageidavimu visi tokie duomenys, įskaitant jų kopijas, bus grąžinti Jums arba ištrinti;
Asmens duomenų tvarkymui pasitelkus pagalbinius duomenų tvarkytojus, pastarieji bus įsipareigoję pagal rašytines sutartis, o UAB KRETAGRA bus atsakinga už tokių pagalbinių duomenų tvarkytojų vykdomus įsipareigojimus;
Jūsų perduoti asmens duomenys be Jūsų sutikimo nebus perduodami į trečiąsias šalis.

Dėkojame, kad naudojatės UAB KRETAGRA paslaugomis

Pažymėdami šį laukelį, esame pilnai susipažinę su UAB KRETAGRA duomenų tvarkymo sutarties turiniu ir sąlygomis, sutinkame, kad ši duomenų tvarkymo sutartis nuo šio sutikimo davimo būtų taikoma visų UAB KRETAGRA mums suteiktų ir ateityje teiktinų paslaugų atžvilgiu, bei patvirtiname, kad pažymėjus laukelį sutartis bus laikoma tinkamai sudaryta, pasirašyta ir galios abiejų sutarties šalių atžvilgiu.